Zdroj: AISLP Výběr léku

YADINE por. tbl. flm.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Hormonální kontraceptivum.

0066195POR TBL FLM 1X21Rp.
0066196POR TBL FLM 3X21Rp.

YADINE por. tbl. flm.

Bayer Plc., Newbury, Berkshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Hormonální kontraceptivum.

0184708POR TBL FLM 3X21Rp.

YADINE por. tbl. flm.

Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Hormonální kontraceptivum.

0132589POR TBL FLM 1X21Rp.
0132590POR TBL FLM 3X21Rp.

YADINE por. tbl. flm.

Bayer B.V., Mijdrecht, Nizozemí. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Hormonální kontraceptivum.

0132740POR TBL FLM 3X21Rp.

YADINE por. tbl. flm.

Bayer Plc., Newbury, Berkshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Best Pharm a.s., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Hormonální kontraceptivum.

0132858POR TBL FLM 3X21Rp.