Zdroj: AISLP Výběr léku

AUGMENTIN 600 mg inj.+inf. plv. sol.
AUGMENTIN 1.2 g inj.+inf. plv. sol.

SmithKline Beecham Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: infekce horních i dolních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání, urogenitální infekce, infekce kostní a kloubní a jiné (pooperační, nitrobřišní). Profylaxe infekcí u chirurgických zákroků.
Výčet balení

0066020INJ+INF PLV SOL 10 IRp.550.30
0088484INJ+INF PLV SOL 1 IIRp.
0092206INJ+INF PLV SOL 10 IIRp.423.98
0092207INJ+INF PLV SOL 5 IRp.
0185487INJ+INF PLV SOL 1 IRp.
0185488INJ+INF PLV SOL 10 IRp.
0185489INJ+INF PLV SOL 5 IRp.
0185490INJ+INF PLV SOL 5 IIRp.
0185491INJ+INF PLV SOL 10 IIRp.
0185492INJ+INF PLV SOL 1 IIRp.
0185493INJ+INF PLV SOL 25 IIRp.
0185494INJ+INF PLV SOL 100 IIRp.
0201628INJ+INF PLV SOL 5 IIRp.
0201629INJ+INF PLV SOL 1 IRp.
0201630INJ+INF PLV SOL 25 IRp.
0201632INJ+INF PLV SOL 100 IRp.

AUGMENTIN 625 mg por. tbl. flm.

SmithKline Beecham Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: infekce horních i dolních cest dýchacích, urogenitální infekce, infekce kůže a měkkých tkání, infekce kostí a kloubů, odontogenní a jiné.
Výčet balení

0086148POR TBL FLM 21 IIRp.149.52
0200512POR TBL FLM 4 IRp.
0200513POR TBL FLM 10 IRp.
0200514POR TBL FLM 12 IRp.
0200515POR TBL FLM 14 IRp.
0200516POR TBL FLM 16 IRp.
0200517POR TBL FLM 20 IRp.
0200518POR TBL FLM 24 IRp.
0200519POR TBL FLM 30 IRp.
0200520POR TBL FLM 100 IRp.
0200521POR TBL FLM 500 IRp.
0200522POR TBL FLM 14 IIRp.
0200523POR TBL FLM 20 IIRp.

AUGMENTIN 1 g por. tbl. flm.

SmithKline Beecham Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: infekce horních i dolních cest dýchacích, urogenitální infekce, infekce kůže a měkkých tkání, infekce kostí a kloubů, odontogenní a jiné.
Výčet balení

0012494POR TBL FLM 14 IRp.154.36
0094933POR TBL FLM 14 IIRp.154.36
0200524POR TBL FLM 2 IRp.
0200525POR TBL FLM 4 IRp.
0200526POR TBL FLM 10 IRp.
0200527POR TBL FLM 12 IRp.
0200528POR TBL FLM 16 IRp.
0200529POR TBL FLM 20 IRp.
0200530POR TBL FLM 24 IRp.
0200531POR TBL FLM 30 IRp.
0200532POR TBL FLM 100 IRp.
0200533POR TBL FLM 500 IRp.

AUGMENTIN 1 g por. tbl. flm.

Beecham Group Plc., Brentford, Middlesex, Velká Británie. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: infekce horních i dolních cest dýchacích, urogenitální infekce, infekce kůže a měkkých tkání, infekce kostí a kloubů, odontogenní a jiné.

0192854POR TBL FLM 14Rp.154.36

AUGMENTIN 1 g por. tbl. flm.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava, SR. Souběžný dovozce: Galmed a.s., Ostrava-Radvanice, ČR.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: infekce horních i dolních cest dýchacích, urogenitální infekce, infekce kůže a měkkých tkání, infekce kostí a kloubů, odontogenní a jiné.

0132697POR TBL FLM 14+SÁČRp.

AUGMENTIN 1 g por. tbl. flm.

Beecham Group Plc., Brentford, Middlesex, Velká Británie. Souběžný dovozce: GlucoPharma s.r.o., Praha, ČR.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: infekce horních i dolních cest dýchacích, urogenitální infekce, infekce kůže a měkkých tkání, infekce kostí a kloubů, odontogenní a jiné.

0132711POR TBL FLM 14Rp.

AUGMENTIN 1 g por. tbl. flm.

Beecham Group Plc., Brentford, Middlesex, Velká Británie. Souběžný dovozce: Beta Pharm s.r.o., Slavičín, ČR.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: infekce horních i dolních cest dýchacích, urogenitální infekce, infekce kůže a měkkých tkání, infekce kostí a kloubů, odontogenní a jiné.

0132811POR TBL FLM 14Rp.154.36

AUGMENTIN DUO por. plv. sus.

SmithKline Beecham Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba bakteriálních infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy: infekce horních a dolních cest dýchacích, infekce močových cest, nitrobřišní infekce, infekce kůže a měkkých tkání, ranné infekce, odontogenní a jiné.
Výčet balení

0044793POR PLV SUS 1X140ML+ ODMRp.
0084791POR PLV SUS 1X35ML + STŘRp.
0084792POR PLV SUS 1X70ML+ODMRp.75.73
0201621POR PLV SUS 1X35ML + ODMRp.
0201622POR PLV SUS 1X70ML+STŘRp.
0201623POR PLV SUS 1X140ML+ STŘRp.
0201624POR PLV SUS 1X70ML+LŽIČKARp.
0201625POR PLV SUS 1X140ML+ LŽIČKARp.
0201626POR PLV SUS 1X35ML + LŽIČKARp.

AUGMENTIN SR por. tbl. pro.
1000 mg/62.5 mg potahované tablety s prodlouženým uvolňováním

SmithKline Beecham Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antibiotikum, kombinace amoxicilinu a klavulanátu (AMC).

Léčba komunitní pneumonie u dospělých a dospívajících ve věku >= 16 let v případech, kdy je infekce způsobena nebo pravděpodobně způsobena penicilin-rezistentním Streptococcus pneumoniae.
Výčet balení

0010193POR TBL RET 28Rp.270.12
0200534POR TBL RET 4Rp.
0200535POR TBL RET 16Rp.
0200536POR TBL RET 20Rp.
0200537POR TBL RET 24Rp.
0200538POR TBL RET 40Rp.
0200539POR TBL RET 50Rp.
0200540POR TBL RET 100Rp.
0200541POR TBL RET 500Rp.