Zdroj: AISLP Výběr léku

ACCUZIDE 10 por. tbl. flm.
ACCUZIDE 20 por. tbl. flm.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba hypertenze u pacientů, u nichž je vhodná kombinační terapie quinaprilem a diuretikem.
Výčet balení

0064788POR TBL FLM 30Rp.86.40
0064789POR TBL FLM 50Rp.
0064790POR TBL FLM 100Rp.287.96
0076708POR TBL FLM 30Rp.71.61
0076709POR TBL FLM 50Rp.
0076710POR TBL FLM 100Rp.238.69
0095254POR TBL FLM 10Rp.