Zdroj: AISLP Výběr léku

METHOTREXAT "EBEWE" inf. cnc. sol.

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Léčba maligních nádorových onemocnění jako např. akutní lymfoblastická leukemie, nehodgkinské lymfomy, choriokarcinom, karcinom prsu.
Výčet balení

0064783INF CNC SOL 1X10ML/1GMRp.
0064784INF CNC SOL 1X5ML/500MGRp.
0092012INF CNC SOL 1X50ML/5GMRp.2 471.20

METHOTREXAT EBEWE 10 mg/ml inj. sol. isp.
METHOTREXAT EBEWE 20 mg/ml inj. sol. isp.
roztok na injekce - předplněná injekční stříkačka

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Imunosupresivum, DMARD.

Aktivní revmatoidní artritida u dospělých pacientů. Polyartikulární formy těžké aktivní juvenilní idiopatické artritidy. Těžké formy psoriasis vulgaris, těžká psoriatická artritida.
Výčet balení

0129747INJ SOL 1X1MLRp.519.40
0147637INJ SOL 1X0.75ML/7.5MGRp.345.37
0147638INJ SOL 4X0.75ML/7.5MGRp.
0147639INJ SOL 5X0.75ML/7.5MGRp.
0147640INJ SOL 1X1ML/10MGRp.389.02
0147641INJ SOL 4X1ML/10MGRp.
0147642INJ SOL 5X1ML/10MGRp.
0147643INJ SOL 1X1.5ML/15MGRp.460.65
0147644INJ SOL 4X1.5ML/15MGRp.
0147645INJ SOL 5X1.5ML/15MGRp.
0147646INJ SOL 1X2ML/20MGRp.
0147647INJ SOL 4X2ML/20MGRp.
0147648INJ SOL 5X2ML/20MGRp.
0155802INJ SOL 4X1MLRp.
0155803INJ SOL 5X1MLRp.
0155804INJ SOL 5X1.5MLRp.
0155805INJ SOL 1X1.25MLRp.569.90
0155806INJ SOL 4X1.25MLRp.
0155807INJ SOL 5X1.25MLRp.
0155808INJ SOL 1X1.5MLRp.
0155809INJ SOL 4X1.5MLRp.
0191574INJ SOL 1X0.375MLRp.
0191575INJ SOL 4X0.375MLRp.
0191576INJ SOL 5X0.375MLRp.
0191577INJ SOL 1X0.5MLRp.
0191578INJ SOL 4X0.5MLRp.
0191579INJ SOL 5X0.5MLRp.
0191580INJ SOL 1X0.625MLRp.
0191581INJ SOL 4X0.625MLRp.
0191582INJ SOL 5X0.625MLRp.
0191583INJ SOL 1X0.75MLRp.
0191584INJ SOL 4X0.75MLRp.
0191585INJ SOL 5X0.75MLRp.
0191586INJ SOL 1X0.875MLRp.
0191587INJ SOL 4X0.875MLRp.
0191588INJ SOL 5X0.875MLRp.
0191589INJ SOL 1X1.125MLRp.
0191590INJ SOL 4X1.125MLRp.
0191591INJ SOL 5X1.125MLRp.
0191592INJ SOL 1X1.375MLRp.
0191593INJ SOL 4X1.375MLRp.
0191594INJ SOL 5X1.375MLRp.
0191595INJ SOL 6X1MLRp.
0191596INJ SOL 12X1MLRp.
0191597INJ SOL 30X1MLRp.
0191598INJ SOL 6X1.5MLRp.
0191599INJ SOL 6X1.25MLRp.
0191600INJ SOL 12X1.25MLRp.
0191601INJ SOL 30X1.25MLRp.
0191602INJ SOL 12X1.5MLRp.
0191603INJ SOL 30X1.5MLRp.
0191604INJ SOL 6X0.375MLRp.
0191605INJ SOL 12X0.375MLRp.
0191606INJ SOL 30X0.375MLRp.
0191607INJ SOL 6X0.5MLRp.
0191608INJ SOL 12X0.5MLRp.
0191609INJ SOL 30X0.5MLRp.
0191610INJ SOL 6X0.625MLRp.
0191611INJ SOL 12X0.625MLRp.
0191612INJ SOL 30X0.625MLRp.
0191613INJ SOL 6X0.75MLRp.
0191614INJ SOL 12X0.75MLRp.
0191615INJ SOL 30X0.75MLRp.
0191616INJ SOL 6X0.875MLRp.
0191617INJ SOL 12X0.875MLRp.
0191618INJ SOL 30X0.875MLRp.
0191619INJ SOL 6X1.125MLRp.
0191620INJ SOL 12X1.125MLRp.
0191621INJ SOL 30X1.125MLRp.
0191622INJ SOL 6X1.375MLRp.
0191623INJ SOL 12X1.375MLRp.
0191624INJ SOL 30X1.375MLRp.

METHOTREXAT EBEWE 2.5 mg por. tbl. nob.
METHOTREXAT EBEWE 5 mg por. tbl. nob.
METHOTREXAT EBEWE 10 mg por. tbl. nob.
tablety

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Aktivní revmatoidní artritida u dospělých pacientů. Polyartikulární formy těžké aktivní juvenilní idiopatické artritidy. Těžké formy psoriázy. Udržovací terapie akutní lymfatické leukemie.
Výčet balení

0157119POR TBL NOB 50X2.5MGRp.285.89
0157120POR TBL NOB 20X5MGRp.
0157121POR TBL NOB 50X5MGRp.443.19
0157122POR TBL NOB 10X10MGRp.
0157123POR TBL NOB 50X10MGRp.688.56
0184701POR TBL NOB 50X2.5MGRp.285.89
0184702POR TBL NOB 20X2.5MGRp.
0184703POR TBL NOB 25X2.5MGRp.
0184704POR TBL NOB 30X2.5MGRp.
0184705POR TBL NOB 100X2.5MGRp.
0187266POR TBL NOB 15X10MGRp.
0187267POR TBL NOB 30X10MGRp.

METHOTREXAT ACCORD 25 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Akutní lymfoblastická leukemie, profylaxe meningeální leukemie, Non-Hodgkinský lymfom, osteosarkom, adjuvantní léčba a léčba pokročilého stadia karcinomu prsu, metastatický nebo rekurentní karcinom hlavy a krku, choriokarcinom a podobná trofoblastická onemocnění, pokročilý karcinom močového měchýře.
Výčet balení

0188636INJ SOL 1X2ML/50MGRp.
0188637INJ SOL 1X20ML/500MGRp.
0188638INJ SOL 10X20ML/500MGRp.
0188639INJ SOL 1X40ML/1000MGRp.
0188640INJ SOL 10X40ML/1000MGRp.

METHOTREXAT ACCORD 100 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Akutní lymfoblastická leukemie, non-Hodgkinský lymfom, osteosarkom, adjuvantní léčba a léčba pokročilého karcinomu prsu, metastatický nebo rekurentní karcinom hlavy a krku, choriokarcinom a podobná trofoblastická onemocnění, pokročilý karcinom močového měchýře.
Výčet balení

0204324INF CNC SOL 1X5MLRp.
0204325INF CNC SOL 1X10MLRp.
0204326INF CNC SOL 1X50MLRp.
0204327INF CNC SOL 5X5MLRp.
0204328INF CNC SOL 5X10MLRp.
0204329INF CNC SOL 5X50MLRp.

METHOTREXATE HOSPIRA 25 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Akutní lymfoblastická leukemie, meningeální formy leukemie, nehodgkinské lymfomy, mycosis fungoides, choriokarcinom, pokročilé nádory hlavy a krku, invazivní tumory močového měchýře, osteosarkom. Neonkologické indikace: závažné aktivní formy revmatoidní artritidy, těžké refrakterní formy psoriázy.
Výčet balení

0163175INJ SOL 1X2ML/50MGRp.153.23
0163176INJ SOL 1X4ML/100MGRp.
0163177INJ SOL 1X8ML/200MGRp.
0163178INJ SOL 1X20ML/500MGRp.

METHOTREXATE HOSPIRA 100 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Akutní lymfoblastická leukemie, meningeální formy leukemie, nehodgkinské lymfomy, mycosis fungoides, choriokarcinom, pokročilé nádory hlavy a krku, invazivní tumory močového měchýře, osteosarkom; neonkologické indikace: závažné aktivní formy revmatoidní artritidy, těžké refrakterní formy psoriázy.

0163179INJ SOL 1X10ML/1GMRp.494.24
0163180INJ SOL 1X50ML/5GMRp.2 471.20

METHOTREXATE HOSPIRA 2.5 mg por. tbl. nob.
METHOTREXATE HOSPIRA 10 mg por. tbl. nob.
tablety

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Gestační choriokarcinom, destruktivně rostoucí chorioadenom, mola hydatidosa. Akutní lymfoblastická leukemie, meningeální formy leukemie, nehodgkinské lymfomy, epidermoidní karcinomy hlavy a krku, mycosis fungoides. Závažné aktivní formy revmatoidní artritidy, těžké refrakterní formy psoriázy.
Výčet balení

0163331POR TBL NOB 30X2.5MGRp.
0163332POR TBL NOB 30X2.5MGRp.
0163333POR TBL NOB 100X2.5MGRp.571.77
0163334POR TBL NOB 30X10MGRp.
0163335POR TBL NOB 100X10MGRp.1 377.10
0163336POR TBL NOB 30X10MGRp.