Zdroj: AISLP Výběr léku

JODID DRASELNÝ 65 mg HAMELN por. tbl. nob.

hameln rds a.s., Modra, SR.

Antidotum.

K prevenci vychytávání radioaktivního jódu štítnou žlazou v případě jaderné havárie s únikem izotopu radioaktivního jódu.

0180708POR TBL NOB 4X65MGVP

JODID DRASELNÝ G.L. PHARMA 65 mg por. tbl. nob.
tablety

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko.

Antidotum.

K prevenci vychytávání radioaktivního jodu štítnou žlázou v případě požití nebo inhalace této látky při jaderné havárii s únikem isotopu radioaktivního jodu.
Výčet balení

0183718POR TBL NOB 6X65MGVP
0183719POR TBL NOB 10X65MGVP
0183720POR TBL NOB 20X65MGVP
0186083POR TBL NOB 2X65MGVP