Zdroj: AISLP Výběr léku

CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 mg por. cps. dur.
CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 mg por. cps. dur.

Bristol-Myers Squibb s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Mozkové tumory primární i metastatické u pacientů, kteří již podstoupili chirurgické léčení anebo radioterapii; sekundární terapie při Hodgkinově chorobě. U jiných tumorů se používá společně s jinými cytostatiky pouze tam, kde jiná obvyklá terapie selhala.

0064652POR CPS DUR 20X40MGRp.4 310.95
0064653POR CPS DUR 20X100MGRp.10 777.35