Zdroj: AISLP Výběr léku

XYZAL 0.5 mg/ml por. sol.
perorální roztok

UCB s.r.o., Praha, ČR.

Antihistaminikum.

Symptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a urtikarie.

0062806POR SOL 1X200MLRp.75.77

XYZAL por. tbl. flm.
5 mg, potahované tablety

UCB s.r.o., Praha, ČR.

Antihistaminikum.

Symptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a urtikarie.
Výčet balení

0013368POR TBL FLM 1X5MGVP
0013369POR TBL FLM 2X5MGVP
0013370POR TBL FLM 5X5MGVP
0032716POR TBL FLM 7X5MGVP
0032717POR TBL FLM 10X5MGVP
0032718POR TBL FLM 20X5MGVP
0032719POR TBL FLM 30X5MGRp.
0032720POR TBL FLM 50X5MGRp.189.43
0042952POR TBL FLM 14X5MGVP
0042953POR TBL FLM 28X5MGRp.106.08
0085130POR TBL FLM 4X5MGVP
0085132POR TBL FLM 2X10X5MGVP
0085133POR TBL FLM 10X10X5MGRp.
0085134POR TBL FLM 15X5MGVP
0085136POR TBL FLM 21X5MGVP
0085139POR TBL FLM 40X5MGRp.
0085140POR TBL FLM 60X5MGRp.
0085141POR TBL FLM 70X5MGRp.
0085142POR TBL FLM 90X5MGRp.340.97
0085143POR TBL FLM 100X5MGRp.