Zdroj: AISLP Výběr léku

JODID 100 por. tbl. nob.

Merck KGaA, Darmstadt, SRN.

Jodový perorální přípravek.

Profylaxe strumy při nedostatku jodu v potravě, zvláště v těhotenství a při kojení. Profylaxe strumy po skončení medikamentózní léčby nebo po částečné strumektomii. Terapie strumy z nedostatku jodu u novorozenců, dětí a dospělých.

0061158POR TBL NOB 100Rp.70.84