Zdroj: AISLP Výběr léku

HAEMOCTIN SDH 250 inj. pso. lqf.
HAEMOCTIN SDH 500 inj. pso. lqf.
HAEMOCTIN SDH 1000 inj. pso. lqf.

Biotest Pharma GmbH, Dreieich, SRN.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Není indikován při von Willebrandově chorobě.
Výčet balení

0060379INJ PSO LQF 1+1X5MLRp.
0060380INJ PSO LQF 1+1X10MLRp.4 314.91
0060381INJ PSO LQF 1+1X10MLRp.8 629.83