Zdroj: AISLP Výběr léku

MICROGYNON por. tbl. obd.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.
Výčet balení

0060001POR TBL OBD 1X21 IRp.
0060002POR TBL OBD 3X21 IRp.
0198859POR TBL OBD 1X21 IIRp.
0198860POR TBL OBD 3X21 IIRp.

MICROGYNON por. tbl. obd.

Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.
Výčet balení

0132569POR TBL OBD 3X21 IRp.
0132570POR TBL OBD 1X21 IRp.
0191190POR TBL OBD 1X21 IIRp.
0191191POR TBL OBD 3X21 IIRp.

MICROGYNON por. tbl. obd.

Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132748POR TBL OBD 3X21Rp.

MICROGYNON por. tbl. obd.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN. Souběžný dovozce: VMT Union s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132781POR TBL OBD 3X21Rp.

MICROGYNON por. tbl. obd.

Bayer Plc., Newbury, Berkshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Aara Pharm s.r.o., Ostrava, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132835POR TBL OBD 3X21 IRp.

MICROGYNON por. tbl. obd.

Bayer Plc., Newbury, Berkshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Best Pharm a.s., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132837POR TBL OBD 3X21Rp.