Zdroj: AISLP Výběr léku

RELENZA inh. plv. dos.

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlessex, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor neuraminidáz.

Léčba a profylaxe chřipky typu A a B u dospělých, mladistvých a dětí od 5 let.

0059862INH PLV DOS 5X4DÁVRp.428.44
0113920INH PLV DOS 1X4DÁVRp.