Zdroj: AISLP Výběr léku

LIPIODOL ULTRA-FLUIDE inj. sol.

Guerbert, Roissy CDG Cedex, Francie.

Diagnostikum, rentgenkontrastní látka.

Zobrazení lymfatických cév a uzlin (lymfangioadenografie) a píštělí (fistulografie) pro diagnostické účely. Zobrazení, lokalizace a vektorizace během transarteriální chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu v intermediárním stavu u dospělých pacientů

0059494INJ SOL 1X10MLRp.398.20