Zdroj: AISLP Výběr léku

YTTRIUM (90Y) COLLOID SUSPENSION FOR LOCAL INJECTION inj. sus.

CIS bio international, Gif-sur-Yvette Cedex, Francie.

Terapeutické radiofarmakum.

Terapeutické ozařování hypertrofie synovie kolenního kloubu (radiosynoviortéza) u dospělých.
Výčet balení

0059192INJ SUS 111MBRp.
0059193INJ SUS 185MBRp.
0059194INJ SUS 370MBRp.
0059195INJ SUS 555MBRp.
0059196INJ SUS 740MBRp.
0059197INJ SUS 1480MBRp.
0199387INJ SUS 148MBRp.
0199388INJ SUS 222MBRp.
0199389INJ SUS 259MBRp.
0199390INJ SUS 296MBRp.
0199391INJ SUS 333MBRp.
0199392INJ SUS 407MBRp.
0199393INJ SUS 444MBRp.
0199394INJ SUS 481MBRp.
0199395INJ SUS 518MBRp.
0199396INJ SUS 925MBRp.
0199397INJ SUS 1110MBRp.
0199398INJ SUS 1800MBRp.
0199399INJ SUS 1900MBRp.