Zdroj: AISLP Výběr léku

XALATAN oph. gtt. sol.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí. Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u dětí se zvýšeným nitroočním tlakem a dětským glaukomem.
Výčet balení

0058892OPH GTT SOL 3X2.5ML IRp.643.17
0058893OPH GTT SOL 2.5ML IRp.214.39
0151826OPH GTT SOL 3X2.5ML IIRp.643.17
0151827OPH GTT SOL 2.5ML IIRp.214.39