Zdroj: AISLP Výběr léku

ESTRACYT por. cps. dur.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Karcinom prostaty v pokročilém stadiu, zejména u pacientů s hormon-rezistentním typem nádoru. Jako primární terapie u pacientů, jejichž prognostické faktory hovoří pro špatnou odpověď na čistě hormonální terapii.

0058742POR CPS DUR 100X140MGRp.2 553.22