Zdroj: AISLP Výběr léku

PASTEURISED HUMAN ANTITETANUS IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS inj. sol.

Instituto Grifols S.A., Barcelona, Španělsko.

Imunopreparát pro pasivní imunizaci.

Profylaxe u osob s čerstvými poraněními, která by mohla být kontaminována tetanovými sporami a u osob, které neprodělaly vakcinaci v minulých 10 letech, nebo u kterých předchozí vakcinace byla neúplná nebo je neznámá. Léčba klinicky manifestního tetanu.

0057804INJ SOL 1X1ML STRRp.229.56
0057805INJ SOL 1X2ML STRRp.