Zdroj: AISLP Výběr léku

PRIORIX AMPULE inj. pso. lqf.
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA inj. plq. sol. isp.

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie.

Imunopreparát, kombinovaná vakcína.

Aktivní imunizace proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám u dětí od 9 měsíců, dospívajících a dospělých.
Výčet balení

0057521INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2JEHRp.
0057522INJ PLQ SOL ISP 10+10STŘ+20JEHRp.
0057523INJ PLQ SOL ISP 25+25STŘ+50JEHRp.
0057524INJ PLQSOLISP100+100STŘ+200JEHRp.
0198184INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘRp.
0198185INJ PLQ SOL ISP 25+25STŘRp.
0198186INJ PLQ SOL ISP 100+100STŘRp.
0198187INJ PLQ SOL ISP 10+10STŘRp.
0198188INJ PSO LQF 1+1AMPRp.
0198189INJ PSO LQF 25+25AMPRp.
0198190INJ PSO LQF 100+100AMPRp.
0198191INJ PSO LQF 10+10AMPRp.
0214982INJ PLQ SOL ISP 20+20STŘRp.
0214983INJ PLQ SOL ISP 20+20STŘ+20JEHRp.
0214984INJ PLQ SOL ISP 40+40STŘ+40JEHRp.
0214985INJ PLQ SOL ISP 40+40STŘRp.
0214986INJ PSO LQF 20+20AMPRp.
0214987INJ PSO LQF 40+40AMPRp.