Zdroj: AISLP Výběr léku

AGGRENOX por. cps. rdr.

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Antiagregans.

Ke snížení rizika cévních ischemických mozkových příhod (CMP) u pacientů, kteří již prodělali tranzitorní ischemickou ataku (TIA) nebo CMP způsobenou trombózou.

0057363POR CPS RDR 30Rp.
0057364POR CPS RDR 60Rp.303.47