Zdroj: AISLP Výběr léku

SPORANOX por. sol.

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, ČR.

Antimykotikum.

Léčba orální a(nebo) ezofageální kandidózy u HIV pozitivních nebo jinak imunodeficitních pacientů. Profylaxe hlubokých mykotických infekcí u pacientů s hematologickými malignitami nebo pacientů podstupujících transplantaci kostní dřeně a u pacientů, u nichž lze očekávat neutropenii. Empirická léčba febrilních neutropenických pacientů se suspektní systémovou mykózou (jako následná léčba po i.v. aplikaci itrakonazolu).

0056067POR SOL 1X150MLRp.1 434.31