Zdroj: AISLP Výběr léku

CAMPTO inf. cnc. sol.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, inhibitor topoizomerázy I.

Léčba pacientů s pokročilým nebo metastatickým kolorektálním karcinomem.
Výčet balení

0056005INF CNC SOL 1X2ML/40MGRp.
0056006INF CNC SOL 1X5ML/100MGRp.
0056007INF CNC SOL 5X5ML/100MGRp.
0119616INF CNC SOL 1X2ML/40MGRp.307.28
0119617INF CNC SOL 1X5ML/100MGRp.768.20
0119618INF CNC SOL 1X15ML/300MGRp.2 304.59