Zdroj: AISLP Výběr léku

FLAREX 1 mg/ml oph. gtt. sus.
oční kapky, suspenze

Alcon-Couvreur N.V., Puurs, Belgie.

Oftalmologikum, kortikosteroid.

Léčba neinfekčních zánětů rohovky, palpebrální a bulbární spojivky a předního segmentu oka, které jsou citlivé na kortikosteroidy. Pro dospělé pacienty.

0055426OPH GTT SUS 1X5MLRp.39.89