Zdroj: AISLP Výběr léku

FOTIL oph. gtt. sol.
FOTIL FORTE oph. gtt. sol.

Santen Oy, Tampere, Finsko.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku u glaukomu u dospělých.

0054275OPH GTT SOL 1X5MLRp.219.28
0054276OPH GTT SOL 1X5MLRp.202.81