Zdroj: AISLP Výběr léku

MEGACE SUSP. por. sus.

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Hormon, progestin.

Léčba anorexie anebo ztráty hmotnosti při zhoubných nádorech a onemocnění AIDS u dospělých a dospívajících.
Výčet balení

0199799POR SUS 1X120MLRp.
0199800POR SUS 1X240MLRp.2 242.50
0199801POR SUS 1X480MLRp.

MEGACE 160 mg por. tbl. nob.

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Hormon, progestin.

Paliativní léčba pokročilých karcinomů prsu (léčba relabujících, inoperabilních nebo metastazujících onemocnění). Léčba anorexie anebo ztráty hmotnosti při zhoubných nádorech nebo při onemocnění AIDS. Pro dospělé a dospívající.

0199963POR TBL NOB 30X160MGRp.1 121.25