Zdroj: AISLP Výběr léku

CAPSION por. cps. dur.

CIS bio international, Gif-sur-Yvette Cedex, Francie.

Terapeutické radiofarmakum.

Léčba Gravesovy choroby, toxické multinodulární strumy nebo autonomních adenomů, papilárního a folikulárního karcinomu štítné žlázy, včetně metastáz.
Výčet balení

0052477POR CPS DUR 1X74MBRp.
0052479POR CPS DUR 1X111MBRp.
0052480POR CPS DUR 1X148MBRp.
0052481POR CPS DUR 1X185MBRp.
0052482POR CPS DUR 1X222MBRp.
0052483POR CPS DUR 1X259MBRp.
0052484POR CPS DUR 1X296MBRp.
0052485POR CPS DUR 1X333MBRp.
0052486POR CPS DUR 1X370MBRp.
0052487POR CPS DUR 1X407MBRp.
0052488POR CPS DUR 1X444MBRp.
0052489POR CPS DUR 1X481MBRp.
0052490POR CPS DUR 1X518MBRp.
0052491POR CPS DUR 1X555MBRp.
0052492POR CPS DUR 1X592MBRp.
0052493POR CPS DUR 1X629MBRp.
0052494POR CPS DUR 1X666MBRp.
0052495POR CPS DUR 1X703MBRp.
0052496POR CPS DUR 1X740MBRp.
0052497POR CPS DUR 1X777MBRp.
0052498POR CPS DUR 1X814MBRp.
0052499POR CPS DUR 1X851MBRp.
0052500POR CPS DUR 1X888MBRp.
0052501POR CPS DUR 1X925MBRp.
0052502POR CPS DUR 1X1110MBRp.
0052503POR CPS DUR 1X1295MBRp.
0052504POR CPS DUR 1X1480MBRp.
0052505POR CPS DUR 1X1665MBRp.
0052506POR CPS DUR 1X1850MBRp.
0052507POR CPS DUR 1X2035MBRp.
0052508POR CPS DUR 1X2220MBRp.
0052510POR CPS DUR 1X2405MBRp.
0052511POR CPS DUR 1X2590MBRp.
0052512POR CPS DUR 1X2775MBRp.
0052513POR CPS DUR 1X2960MBRp.
0052514POR CPS DUR 1X3145MBRp.
0052515POR CPS DUR 1X3330MBRp.
0052516POR CPS DUR 1X3515MBRp.
0052517POR CPS DUR 1X3700MBRp.
0059712POR CPS DUR 1X50MBRp.