Zdroj: AISLP Výběr léku

AMPRILAN H 2.5 mg/12.5 mg por. tbl. nob.
AMPRILAN H 5 mg/25 mg por. tbl. nob.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba hypertenze u pacientů, jejichž krevní tlak není možné spolehlivě kontrolovat monoterapií ramiprilem nebo hydrochlorothiazidem.
Výčet balení

0051368POR TBL NOB 10Rp.
0051369POR TBL NOB 10Rp.
0051370POR TBL NOB 14Rp.
0051371POR TBL NOB 14Rp.
0051372POR TBL NOB 20Rp.
0051374POR TBL NOB 20Rp.
0051375POR TBL NOB 28Rp.
0051376POR TBL NOB 28Rp.
0051377POR TBL NOB 30Rp.97.28
0051378POR TBL NOB 30Rp.97.28
0051379POR TBL NOB 42Rp.
0051380POR TBL NOB 42Rp.
0051382POR TBL NOB 50Rp.
0051385POR TBL NOB 50Rp.
0051386POR TBL NOB 98Rp.
0051387POR TBL NOB 98Rp.
0051388POR TBL NOB 100Rp.324.25
0051389POR TBL NOB 100Rp.324.25
0051390POR TBL NOB 10Rp.
0051392POR TBL NOB 10Rp.
0051394POR TBL NOB 14Rp.
0051395POR TBL NOB 14Rp.
0051396POR TBL NOB 20Rp.
0051399POR TBL NOB 20Rp.
0051401POR TBL NOB 28Rp.
0051402POR TBL NOB 28Rp.
0051403POR TBL NOB 30Rp.129.69
0051405POR TBL NOB 30Rp.129.69
0051406POR TBL NOB 42Rp.
0051407POR TBL NOB 42Rp.
0051409POR TBL NOB 50Rp.
0051410POR TBL NOB 50Rp.
0051411POR TBL NOB 98Rp.
0051412POR TBL NOB 98Rp.
0051413POR TBL NOB 100Rp.432.31
0051414POR TBL NOB 100Rp.432.31
0104716POR TBL NOB 84Rp.
0104717POR TBL NOB 84Rp.
0104720POR TBL NOB 84Rp.
0104721POR TBL NOB 84Rp.