Zdroj: AISLP Výběr léku

NEUROSCAN rad. kit

Rotop Pharmaka AG, Radeberg, SRN.

Radionuklidové diagnostikum.

Po naředění a označení roztokem technecistanu-(99mTc) sodného k vyšetření místního mozkového průtoku a k diagnostice mozkových onemocnění s omezenou perfuzí, jako je například ireverzibilní a reverzibilní ischemie, mrtvice, přechodná ischemická a neurologická postižení ale i další onemocnění jako neoplazie, epilepsie, migrény, demence nebo nádory.

0050336RAD KIT 5LAH/0.5MGRp.
0187539RAD KIT 3LAH/0.5MGRp.