Zdroj: AISLP Výběr léku

TRIASYN 2.5/2.5 mg por. tbl. ret.
TRIASYN 5/5 mg por. tbl. ret.

Sanofi-aventis s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a blokátor kalciových kanálů.

Léčba hypertenze u dospělých v případě, že monoterapie není dostatečně účinná.
Výčet balení

0050117POR TBL RET 30Rp.149.74
0050118POR TBL RET 30Rp.112.30
0169177POR TBL RET 100Rp.
0169178POR TBL RET 100Rp.