Zdroj: AISLP Výběr léku

HOLOXAN 500 mg inj. plv. sol.
HOLOXAN 1 g inj. plv. sol.
HOLOXAN 2 g inj. plv. sol.

Baxter Oncology GmbH, Halle/Westfalen, Künsebeck, SRN.

Cytostatikum.

Nádory varlat, karcinom vaječníků, karcinom děložního krčku, nádory prsu, bronchiální karcinomy, sarkomy měkkých tkání, Ewingův sarkom, karcinom slinivky, non-hodgkinské lymfomy, Hodgkinova choroba.
Výčet balení

0049982INJ PLV SOL 1X500MGRp.364.25
0049983INJ PLV SOL 1X1GMRp.728.51
0049984INJ PLV SOL 1X2GMRp.1 457.01