Zdroj: AISLP Výběr léku

CONTROLOC 20 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Takeda GmbH, Konstanz, SRN.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Dospělí a mladiství od 12 let: Symptomatická léčba refluxní choroby jícnu. Dlouhodobá léčba a profylaxe relapsu refluxní ezofagitidy. Dospělí: Prevence gastroduodenálních vředů spojených s užíváním NSAID u rizikových pacientů.
Výčet balení

0214433POR TBL ENT 28X20MG IRp.28.81
0214434POR TBL ENT 56X20MGRp.
0214435POR TBL ENT 100X20MGRp.102.93
0214436POR TBL ENT 14X20MG IRp.23.42
0214437POR TBL ENT 14X20MGRp.
0214438POR TBL ENT 28X20MGRp.
0214439POR TBL ENT 56X20MG IRp.
0214440POR TBL ENT 100X20MG IRp.
0214441POR TBL ENT 7X20MG IRp.
0214442POR TBL ENT 10X20MG IRp.
0214443POR TBL ENT 15X20MG IRp.
0214444POR TBL ENT 30X20MG IRp.
0214445POR TBL ENT 49X20MG IRp.
0214446POR TBL ENT 60X20MG IRp.
0214447POR TBL ENT 84X20MG IRp.
0214448POR TBL ENT 90X20MG IRp.
0214449POR TBL ENT 98X20MG IRp.
0214450POR TBL ENT 2X49X20MG IRp.
0214451POR TBL ENT 112X20MG IRp.
0214452POR TBL ENT 168X20MG IRp.
0214453POR TBL ENT 7X20MG IIRp.
0214454POR TBL ENT 10X20MG IIRp.
0214455POR TBL ENT 14X20MG IIRp.
0214456POR TBL ENT 15X20MG IIRp.
0214457POR TBL ENT 28X20MG IIRp.
0214458POR TBL ENT 30X20MG IIRp.
0214459POR TBL ENT 49X20MG IIRp.
0214460POR TBL ENT 56X20MG IIRp.
0214461POR TBL ENT 60X20MG IIRp.
0214462POR TBL ENT 84X20MG IIRp.
0214463POR TBL ENT 90X20MG IIRp.150.59
0214464POR TBL ENT 98X20MG IIRp.
0214465POR TBL ENT 2X49X20MG IIRp.
0214466POR TBL ENT 100X20MG IIRp.
0214467POR TBL ENT 112X20MG IIRp.
0214468POR TBL ENT 168X20MG IIRp.
0214469POR TBL ENT 50X20MG I HOSPRp.
0214470POR TBL ENT 56X20MG I HOSPRp.
0214471POR TBL ENT 84X20MG I HOSPRp.
0214472POR TBL ENT 90X20MG I HOSPRp.
0214473POR TBL ENT 112X20MG I HOSPRp.
0214474POR TBL ENT 140X20MG I HOSPRp.
0214475POR TBL ENT 10X14X20MG I HOSPRp.
0214476POR TBL ENT 5X28X20MG I HOSPRp.
0214477POR TBL ENT 10X15X20MG I HOSPRp.
0214478POR TBL ENT 20X14X20MG I HOSPRp.
0214479POR TBL ENT 10X28X20MG I HOSPRp.
0214480POR TBL ENT 500X20MG I HOSPRp.
0214481POR TBL ENT 5X140X20MG I HOSPRp.
0214482POR TBL ENT 50X20MG II HOSPRp.
0214483POR TBL ENT 56X20MG II HOSPRp.
0214484POR TBL ENT 84X20MG II HOSPRp.
0214485POR TBL ENT 90X20MG II HOSPRp.
0214486POR TBL ENT 112X20MG II HOSPRp.
0214487POR TBL ENT 140X20MG II HOSPRp.
0214488POR TBL ENT 10X14X20MG II HOSPRp.
0214489POR TBL ENT 5X28X20MG II HOSPRp.
0214490POR TBL ENT 10X15X20MG II HOSPRp.
0214491POR TBL ENT 20X14X20MG II HOSPRp.
0214492POR TBL ENT 10X28X20MG II HOSPRp.
0214493POR TBL ENT 500X20MG II HOSPRp.
0214494POR TBL ENT 5X140X20MG II HOSPRp.
0214495POR TBL ENT 50X20MG HOSPRp.
0214496POR TBL ENT 56X20MG HOSPRp.
0214497POR TBL ENT 84X20MG HOSPRp.
0214498POR TBL ENT 90X20MG HOSPRp.
0214499POR TBL ENT 112X20MG HOSPRp.
0214500POR TBL ENT 140X20MG HOSPRp.
0214501POR TBL ENT 10X14X20MG HOSPRp.
0214502POR TBL ENT 5X28X20MG HOSPRp.
0214503POR TBL ENT 10X15X20MG HOSPRp.
0214504POR TBL ENT 20X14X20MG HOSPRp.
0214505POR TBL ENT 10X28X20MG HOSPRp.
0214506POR TBL ENT 500X20MG HOSPRp.
0214507POR TBL ENT 5X140X20MG HOSPRp.
0214508POR TBL ENT 7X20MGRp.
0214509POR TBL ENT 10X20MGRp.
0214510POR TBL ENT 15X20MGRp.
0214511POR TBL ENT 24X20MGRp.
0214512POR TBL ENT 30X20MGRp.
0214513POR TBL ENT 48X20MGRp.
0214514POR TBL ENT 49X20MGRp.
0214515POR TBL ENT 60X20MGRp.
0214516POR TBL ENT 84X20MGRp.
0214517POR TBL ENT 90X20MGRp.
0214518POR TBL ENT 98X20MGRp.
0214519POR TBL ENT 2X49X20MGRp.
0214520POR TBL ENT 112X20MGRp.
0214521POR TBL ENT 168X20MGRp.

CONTROLOC 40 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Takeda GmbH, Konstanz, SRN.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Dospělí a mladiství od 12 let: Refluxní ezofagitida. Dospělí: Duodenální vředy. Žaludeční vředy. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické hypersekreční stavy.
Výčet balení

0214522POR TBL ENT 14X40MGRp.
0214523POR TBL ENT 14X40MG IRp.28.81
0214524POR TBL ENT 28X40MGRp.
0214525POR TBL ENT 28X40MG IRp.57.64
0214526POR TBL ENT 100X40MG IRp.205.84
0214527POR TBL ENT 100X40MG HOSP IRp.
0214528POR TBL ENT 140X40MG HOSP IRp.
0214529POR TBL ENT 10X14X40MG HOSP IRp.
0214530POR TBL ENT 10X15X40MG HOSP IRp.
0214531POR TBL ENT 5X140X40MG HOSP IRp.
0214532POR TBL ENT 100X40MG HOSPRp.
0214533POR TBL ENT 140X40MG HOSPRp.
0214534POR TBL ENT 10X14X40MG HOSPRp.
0214535POR TBL ENT 10X15X40MG HOSPRp.
0214536POR TBL ENT 5X140X40MG HOSPRp.
0214537POR TBL ENT 50X40MG HOSPRp.
0214538POR TBL ENT 90X40MG HOSPRp.
0214539POR TBL ENT 14X40MG IIRp.
0214540POR TBL ENT 28X40MG IIRp.
0214541POR TBL ENT 100X40MG IIRp.
0214542POR TBL ENT 100X40MG HOSP IIRp.
0214543POR TBL ENT 140X40MG HOSP IIRp.
0214544POR TBL ENT 10X14X40MG HOSP IIRp.
0214545POR TBL ENT 10X15X40MG HOSP IIRp.
0214546POR TBL ENT 5X140X40MG HOSP IIRp.
0214547POR TBL ENT 7X40MG IRp.
0214548POR TBL ENT 10X40MG IRp.
0214549POR TBL ENT 15X40MG IRp.
0214550POR TBL ENT 30X40MG IRp.
0214551POR TBL ENT 49X40MG IRp.
0214552POR TBL ENT 56X40MG IRp.
0214553POR TBL ENT 60X40MG IRp.
0214554POR TBL ENT 84X40MG IRp.
0214555POR TBL ENT 90X40MG IRp.
0214556POR TBL ENT 98X40MG IRp.
0214557POR TBL ENT 2X49X40MG IRp.
0214558POR TBL ENT 112X40MG IRp.
0214559POR TBL ENT 168X40MG IRp.
0214560POR TBL ENT 50X40MG HOSP IIRp.
0214561POR TBL ENT 90X40MG HOSP IIRp.
0214562POR TBL ENT 7X40MGRp.
0214563POR TBL ENT 10X40MGRp.
0214564POR TBL ENT 15X40MGRp.
0214565POR TBL ENT 24X40MGRp.
0214566POR TBL ENT 30X40MGRp.
0214567POR TBL ENT 48X40MGRp.
0214568POR TBL ENT 49X40MGRp.
0214569POR TBL ENT 56X40MGRp.
0214570POR TBL ENT 60X40MGRp.
0214571POR TBL ENT 84X40MGRp.
0214572POR TBL ENT 90X40MGRp.301.20
0214573POR TBL ENT 98X40MGRp.
0214574POR TBL ENT 2X49X40MGRp.
0214575POR TBL ENT 100X40MGRp.
0214576POR TBL ENT 112X40MGRp.
0214577POR TBL ENT 168X40MGRp.
0214578POR TBL ENT 7X40MG IIRp.
0214579POR TBL ENT 10X40MG IIRp.
0214580POR TBL ENT 15X40MG IIRp.
0214581POR TBL ENT 30X40MG IIRp.100.18
0214582POR TBL ENT 49X40MG IIRp.
0214583POR TBL ENT 56X40MG IIRp.
0214584POR TBL ENT 60X40MG IIRp.
0214585POR TBL ENT 84X40MG IIRp.
0214586POR TBL ENT 90X40MG IIRp.
0214587POR TBL ENT 98X40MG IIRp.
0214588POR TBL ENT 2X49X40MG IIRp.
0214589POR TBL ENT 112X40MG IIRp.
0214590POR TBL ENT 168X40MG IIRp.
0214591POR TBL ENT 50X40MG HOSP IIRp.
0214592POR TBL ENT 90X40MG HOSP IIRp.

CONTROLOC CONTROL por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Takeda GmbH, Konstanz, SRN.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Krátkodobá léčba příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých.
Výčet balení

0149245POR TBL ENT 7X20MG+KARTONVP
0149246POR TBL ENT 14X20MG+KARTONVP
0149247POR TBL ENT 14X20MGVP
0149248POR TBL ENT 7X20MGVP

CONTROLOC I.V. inj. plv. sol.

Takeda GmbH, Konstanz, SRN.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Duodenální vředy, žaludeční vředy, refluxní ezofagitida. Zollinger-Ellisonův syndrom a další hypersekreční stavy.
Výčet balení

0214427INJ PLV SOL 1X40MGRp.133.42
0214428INJ PLV SOL 10X40MG HOSPRp.
0214429INJ PLV SOL 20X40MG HOSPRp.
0214430INJ PLV SOL 5X40MGRp.
0214431INJ PLV SOL 1X40MG HOSPRp.
0214432INJ PLV SOL 5X40MG HOSPRp.