Zdroj: AISLP Výběr léku

SYNAREL nas. spr. sol.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Gonadotropin-releasing hormon.

Hormonální terapie endometriózy, symptomatických děložních myomů před plánovanou myomektomií nebo hysterektomií; terapie centrální formy pubertas praecox u dětí obou pohlaví; kontrolovaná ovariální stimulace před in vitro fertilizací.

0048195NAS SPR SOL 1X4ML/30DRp.1 067.21
0048196NAS SPR SOL 1X8ML/60DRp.2 134.40