Zdroj: AISLP Výběr léku

IBUSTRIN por. tbl. nob.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Protidestičkové léčivo.

Antiagregační léčba u patologických stavů, u nichž může být destičková hyperaktivita či aktivace rozhodujícím faktorem pro formování trombů: ischemická choroba cerebrovaskulární a srdeční, periferní cévní postižení aterosklerotické povahy, žilní trombóza, poruchy tukového metabolismu, cukrovka. Prevence trombogeneze v průběhu mimotělního oběhu.

0047845POR TBL NOB 30X200MGRp.