Zdroj: AISLP Výběr léku

OCTAPLAS inf. sol.

Octapharma (IP) Ltd., Manchester, Velká Británie.

Krevní derivát, zmražená lidská plazma.

Substituce chybějících koagulačních faktorů v případech, kdy nejsou k dispozici jejich koncentráty. Komplexní porucha hemokoagulace v souvislosti s těžkým poškozením jater, DIC, závažnou krevní ztrátou a hemodilucí. Antagonizování účinku derivátu kumarinu. Trombotická trombocytopenická purpura. Výměnná transfuze.

0047749INF SOL 1X200MLRp.2 241.44