Zdroj: AISLP Výběr léku

LEUKERAN por. tbl. flm.

Aspen Pharma Trading Ltd., Dublin, Irsko.

Cytostatikum.

Hodgkinova choroba, některé formy non-Hodgkinských lymfomů, chronická lymfatická leukemie, Waldenströmova makroglobulinemie.
Výčet balení

0192844POR TBL FLM 25X2MGRp.1 860.93