Zdroj: AISLP Výběr léku

ACICLOVIR AL drm. crm.
krém

Aliud Pharma GmbH, Laichingen, SRN.

Dermatologikum, antivirotikum.

Lokální léčba primárních i recidivujících kožních infekcí vyvolaných virem herpes simplex.

0047714DRM CRM 1X2GM/100MGVP
0047715DRM CRM 1X5GM/250MGVP