Zdroj: AISLP Výběr léku

THROMBOREDUCTIN 0.5 mg por. cps. dur.

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Wien, Rakousko.

Cytostatikum.

Léčba esenciální trombocytemie u pacientů s vysokým rizikem, u nichž selhala nebo je neúčinná jiná cytoreduktivní terapie či tuto terapii pacient netoleruje. Může být podán alternativně pacientům s vysokým rizikem i jako lék první volby.

0201642POR CPS DUR 100X0.5MGRp.10 277.59