Zdroj: AISLP Výběr léku

TOPAMAX 15 mg por. cps. dur.
TOPAMAX 25 mg por. cps. dur.

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.
Výčet balení

0047538POR CPS DUR 60X25MGRp.
0047540POR CPS DUR 60X15MGRp.
0176759POR CPS DUR 20X15MGRp.
0176760POR CPS DUR 28X15MGRp.
0176761POR CPS DUR 100X15MGRp.
0176762POR CPS DUR 20X25MGRp.
0176763POR CPS DUR 28X25MGRp.
0176764POR CPS DUR 100X25MGRp.

TOPAMAX 25 mg por. tbl. flm.
TOPAMAX 50 mg por. tbl. flm.
TOPAMAX 100 mg por. tbl. flm.

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.
Výčet balení

0015834POR TBL FLM 28X25MGRp.275.78
0015840POR TBL FLM 60X25MGRp.
0015845POR TBL FLM 28X50MGRp.489.69
0015849POR TBL FLM 60X50MGRp.1 049.34
0015855POR TBL FLM 28X100MGRp.870.70
0015859POR TBL FLM 60X100MGRp.1 865.81
0176765POR TBL FLM 20X25MGRp.
0176766POR TBL FLM 28X25MGRp.275.78
0176767POR TBL FLM 30X25MGRp.
0176768POR TBL FLM 50X25MGRp.
0176769POR TBL FLM 56X25MGRp.
0176770POR TBL FLM 60X25MGRp.
0176771POR TBL FLM 20X25MGRp.
0176772POR TBL FLM 10X25MGRp.
0176773POR TBL FLM 30X25MGRp.
0176774POR TBL FLM 50X25MGRp.
0176775POR TBL FLM 56X25MGRp.
0176776POR TBL FLM 100X25MGRp.
0176780POR TBL FLM 100X25MGRp.
0176781POR TBL FLM 20X50MGRp.
0176782POR TBL FLM 28X50MGRp.
0176783POR TBL FLM 30X50MGRp.
0176784POR TBL FLM 50X50MGRp.
0176785POR TBL FLM 56X50MGRp.
0176786POR TBL FLM 100X50MGRp.
0176787POR TBL FLM 10X50MGRp.
0176788POR TBL FLM 20X50MGRp.
0176789POR TBL FLM 30X50MGRp.
0176790POR TBL FLM 50X50MGRp.
0176791POR TBL FLM 56X50MGRp.
0176792POR TBL FLM 60X50MGRp.
0176793POR TBL FLM 100X50MGRp.
0176794POR TBL FLM 10X100MGRp.
0176795POR TBL FLM 20X100MGRp.
0176796POR TBL FLM 30X100MGRp.
0176797POR TBL FLM 50X100MGRp.
0176798POR TBL FLM 56X100MGRp.
0176799POR TBL FLM 60X100MGRp.
0176800POR TBL FLM 100X100MGRp.
0176801POR TBL FLM 20X100MGRp.
0176802POR TBL FLM 28X100MGRp.
0176803POR TBL FLM 30X100MGRp.
0176804POR TBL FLM 50X100MGRp.
0176805POR TBL FLM 56X100MGRp.
0176806POR TBL FLM 100X100MGRp.
0202913POR TBL FLM 2X100X25MGRp.
0202914POR TBL FLM 2X100X25MGRp.
0202915POR TBL FLM 2X100X50MGRp.
0202916POR TBL FLM 2X100X50MGRp.
0202917POR TBL FLM 2X100X100MGRp.
0202918POR TBL FLM 2X100X100MGRp.

TOPAMAX 100 mg por. tbl. flm.

Janssen-Cilag S.p.A., Cologno Monzese, Itálie. Souběžný dovozce: Kabu Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.

0132746POR TBL FLM 60X100MGRp.1 865.81

TOPAMAX 100 mg por. tbl. flm.

Janssen-Cilag Pharmaceuticals S.A., Athens, Řecko. Souběžný dovozce: Aara Pharm s.r.o., Ostrava, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.

0132828POR TBL FLM 60X100MGRp.1 865.81