Zdroj: AISLP Výběr léku

HUMULIN N 100 IU/ml inj. sus.
injekční suspenze v injekční lahvičce

Eli Lilly ČR s.r.o., Praha, ČR.

Antidiabetikum, biosyntetický lidský inzulin.

Léčba pacientů s diabetes mellitus, kteří vyžadují inzulin k udržení normální glukózové homeostázy.

0047195INJ SUS 1X10MLRp.

HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE inj. sus.
injekční suspenze v zásobní vložce

Eli Lilly ČR s.r.o., Praha, ČR.

Antidiabetikum, biosyntetický lidský inzulin.

Léčba pacientů s diabetes mellitus, kteří vyžadují inzulin k udržení normální glukózové homeostázy.
Výčet balení

0092607INJ SUS 5X3MLRp.848.35
0180182INJ SUS 5X3MLKWIKPENRp.
0180183INJ SUS 2X(5X3ML)KWIKPENRp.1 740.09