Zdroj: AISLP Výběr léku

HUMULIN R 100 IU/ml inj. sol.
injekční roztok v injekční lahvičce

Eli Lilly ČR s.r.o., Praha, ČR.

Antidiabetikum, biosyntetický lidský inzulin.

Léčba pacientů s diabetes mellitus, kteří vyžadují inzulin k udržení normální glukózové homeostázy.

0047193INJ SOL 1X10MLRp.

HUMULIN R CARTRIDGE inj. sol.
injekční roztok v zásobní vložce

Eli Lilly ČR s.r.o., Praha, ČR.

Antidiabetikum, biosyntetický lidský inzulin.

Léčba pacientů s diabetes mellitus, kteří vyžadují inzulin k udržení normální glukózové homeostázy.
Výčet balení

0092608INJ SOL 5X3MLRp.848.35
0180180INJ SOL 5X3MLKWIKPENRp.
0180181INJ SOL 2X(5X3ML)KWIKPENRp.1 740.09