Zdroj: AISLP Výběr léku

SODIUM IODIDE (131I) INJECTION inj.+por. sol.

Mallinckrodt Medical B.V., Le Petten, Nizozemí.

Diagnostické a terapeutické radiofarmakum.

Diagnostické: sledování kinetiky radiojodu, metastázy štítné žlázy. Terapeutické: benigní a maligní onemocnění štítné žlázy včetně metastáz; onkocytární, medulární a anaplastický karcinom štítné žlázy. Prekurzor pro značení radiofarmak.
Výčet balení

0046851INJ+POR SOL 37MBRp.
0046852INJ+POR SOL 185MBRp.
0046853INJ+POR SOL 370MBRp.
0046854INJ+POR SOL 740MBRp.
0046855INJ+POR SOL 1850MBRp.
0046856INJ+POR SOL 3700MBRp.
0046857INJ+POR SOL 74MBRp.
0046858INJ+POR SOL 555MBRp.

SODIUM IODIDE (131I) INJECTION inj. sol.

GE Healthcare Ltd., Little Chalfont, Buckinghamshire, Velká Británie.

Terapeutické a diagnostické radiofarmakum.

Diagnostické indikace: Studium kinetiky radioaktivního jodu. Při léčbě karcinomu štítné žlázy se jodid sodný používá k identifikaci jejích zbytků po ablaci a ke zjišťování metastáz. Terapeutické indikace: Léčba Gravesovy choroby, toxické multinodulární strumy nebo autonomních strum. Léčba papilárního nebo folikulárního karcinomu štítné žlázy, včetně jejích metastáz.
Výčet balení

0043776INJ SOL 37MBRp.
0043777INJ SOL 74MBRp.
0043778INJ SOL 111MBRp.
0043779INJ SOL 148MBRp.
0043780INJ SOL 185MBRp.
0043781INJ SOL 222MBRp.
0043782INJ SOL 259MBRp.
0043783INJ SOL 296MBRp.
0043784INJ SOL 333MBRp.
0043785INJ SOL 370MBRp.
0043786INJ SOL 555MBRp.
0043787INJ SOL 740MBRp.
0043788INJ SOL 925MBRp.
0043789INJ SOL 1110MBRp.
0043790INJ SOL 1295MBRp.
0043791INJ SOL 1480MBRp.
0043792INJ SOL 1665MBRp.
0043794INJ SOL 1850MBRp.
0043795INJ SOL 2035MBRp.
0043796INJ SOL 2220MBRp.
0043797INJ SOL 2405MBRp.
0043798INJ SOL 2590MBRp.
0043799INJ SOL 2775MBRp.
0043800INJ SOL 2960MBRp.
0043801INJ SOL 3145MBRp.
0043802INJ SOL 3330MBRp.
0043803INJ SOL 3515MBRp.
0043804INJ SOL 3700MBRp.
0043805INJ SOL 3885MBRp.
0043806INJ SOL 4070MBRp.
0043807INJ SOL 4255MBRp.
0043808INJ SOL 4440MBRp.
0043809INJ SOL 4625MBRp.
0043810INJ SOL 4810MBRp.
0043811INJ SOL 4995MBRp.
0043812INJ SOL 5180MBRp.
0043813INJ SOL 5365MBRp.
0043814INJ SOL 5550MBRp.
0043815INJ SOL 5735MBRp.
0043816INJ SOL 5920MBRp.
0043817INJ SOL 6105MBRp.
0043818INJ SOL 6290MBRp.
0043819INJ SOL 6475MBRp.
0043820INJ SOL 6660MBRp.
0043821INJ SOL 6845MBRp.
0043822INJ SOL 7030MBRp.
0043823INJ SOL 7215MBRp.
0043824INJ SOL 7400MBRp.
0043825INJ SOL 7585MBRp.
0043826INJ SOL 7770MBRp.
0043827INJ SOL 7955MBRp.
0043828INJ SOL 8140MBRp.
0043829INJ SOL 8325MBRp.
0043830INJ SOL 8510MBRp.
0043831INJ SOL 8695MBRp.
0043832INJ SOL 8880MBRp.
0043833INJ SOL 9065MBRp.
0043834INJ SOL 9250MBRp.
0043835INJ SOL 9435MBRp.
0043836INJ SOL 9620MBRp.
0043837INJ SOL 9805MBRp.
0043838INJ SOL 9990MBRp.
0043839INJ SOL 10175MBRp.
0043840INJ SOL 10360MBRp.
0043841INJ SOL 10545MBRp.
0043842INJ SOL 10730MBRp.
0043843INJ SOL 10915MBRp.
0043844INJ SOL 11100MBRp.

SODIUM IODIDE (131I) CAPSULE T por. cps. dur.

Mallinckrodt Medical B.V., Le Petten, Nizozemí.

Terapeutické radiofarmakum.

Gravesova nemoc, toxická multinodulární struma nebo autonomní adenomy, papilární a folikulární karcinom štítné žlázy včetně metastáz. Terapie jodidem (131I) sodným je často kombinována s chirurgickým zásahem a antityroidální medikací.
Výčet balení

0019447POR CPS DUR 55.5 MBRp.
0019448POR CPS DUR 111 MBRp.
0019449POR CPS DUR 148 MBRp.
0019450POR CPS DUR 222 MBRp.
0019451POR CPS DUR 296 MBRp.
0019452POR CPS DUR 555 MBRp.
0019453POR CPS DUR 2200 MBRp.
0019454POR CPS DUR 2960 MBRp.
0019455POR CPS DUR 3550 MBRp.
0040345POR CPS DUR 5550 MBRp.
0066411POR CPS DUR 37 MBRp.
0066412POR CPS DUR 74 MBRp.
0066413POR CPS DUR 185 MBRp.
0066414POR CPS DUR 370 MBRp.
0066415POR CPS DUR 740 MBRp.
0066416POR CPS DUR 1850 MBRp.
0066417POR CPS DUR 7400 MBRp.
0076937POR CPS DUR 925 MBRp.
0076938POR CPS DUR 1110 MBRp.
0076939POR CPS DUR 1480 MBRp.
0076940POR CPS DUR 3700 MBRp.