Zdroj: AISLP Výběr léku

LOGEST por. tbl. obd.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0046706POR TBL OBD 1X21Rp.
0046707POR TBL OBD 3X21Rp.

LOGEST por. tbl. obd.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN. Souběžný dovozce: Kabu Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132680POR TBL OBD 1X21Rp.
0132681POR TBL OBD 3X21Rp.

LOGEST por. tbl. obd.

Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132794POR TBL OBD 3X21Rp.

LOGEST por. tbl. obd.

Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132696POR TBL OBD 3X21Rp.

LOGEST por. tbl. obd.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN. Souběžný dovozce: Galmed a.s., Ostrava-Radvanice, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132845POR TBL OBD 3X21Rp.

LOGEST por. tbl. obd.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0212516POR TBL OBD 3X21Rp.