Zdroj: AISLP Výběr léku

SABRIL por. tbl. flm.

Sanofi-aventis s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

V kombinaci s dalšími antiepileptiky pro léčbu rezistentní parciální epilepsie s i bez sekundární generalizace, kterou nelze uspokojivě zvládnout jinými antiepileptiky, nebo pokud nejsou jiné kombinace antiepileptik tolerovány. Infantilní spazmy (Westův syndrom) v monoterapii.

0046408POR TBL FLM 100X500MGRp.1 300.30