Zdroj: AISLP Výběr léku

ISICOM 100 mg por. tbl. nob.
ISICOM 250 mg por. tbl. nob.

Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg, SRN.

Antiparkinsonikum.

Parkinsonova nemoc u dospělých pacientů.
Výčet balení

0045239POR TBL NOB 30X125MGRp.
0045240POR TBL NOB 60X125MGRp.
0045241POR TBL NOB 100X125MGRp.534.73
0045242POR TBL NOB 30X275MGRp.
0045243POR TBL NOB 60X275MGRp.
0045244POR TBL NOB 100X275MGRp.782.45

ISICOM 100 mg por. tbl. nob.
ISICOM 250 mg por. tbl. nob.

Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg, SRN. Souběžný dovozce: Galmed a.s., Ostrava-Radvanice, ČR.

Antiparkinsonikum.

Parkinsonova nemoc u dospělých pacientů.

0132577POR TBL NOB 100X125MGRp.534.73
0132578POR TBL NOB 100X275MGRp.782.45

ISICOM 100 mg por. tbl. nob.
ISICOM 250 mg por. tbl. nob.

Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg, SRN. Souběžný dovozce: Kabu Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Antiparkinsonikum.

Parkinsonova nemoc u dospělých pacientů.

0132789POR TBL NOB 100X125MGRp.534.73
0132790POR TBL NOB 100X275MGRp.782.45