Zdroj: AISLP Výběr léku

RISELLE 25 mg sdr. imp.
implantát

N.V. Organon, Oss, Nizozemí.

Hormon, estrogen.

Hormonální substituční léčba u žen po menopauze s příznaky deficitu estrogenů. Preventivní léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích fraktur, které netolerují, nebo mají kontraindikovánu jinou preventivní léčbu osteoporózy.

0045094SDR IMP 1X25MGRp.319.26