Zdroj: AISLP Výběr léku

CLOZAPIN DESITIN 25 mg por. tbl. nob.
CLOZAPIN DESITIN 100 mg por. tbl. nob.

Synthon B.V., Nijmegen, Nizozemí.

Antipsychotikum.

K léčbě pacientů s rezistentní formou schizofrenie a k léčbě pacientů se schizofrenií, kteří mají závažné, neléčitelné neurologické nežádoucí účinky na ostatní antipsychotika, včetně atypických antipsychotik. Psychotické poruchy u pacientů s Parkinsonovou chorobou, u kterých selhala standardní léčba.
Výčet balení

0042820POR TBL NOB 500X25MGRp.
0042821POR TBL NOB 300X25MGRp.
0042822POR TBL NOB 90X25MGRp.
0042823POR TBL NOB 60X25MGRp.
0042824POR TBL NOB 30X25MGRp.91.99
0042825POR TBL NOB 30X100MGRp.367.94
0042826POR TBL NOB 60X100MGRp.
0042827POR TBL NOB 90X100MGRp.
0042828POR TBL NOB 300X100MGRp.
0042829POR TBL NOB 500X100MGRp.