Zdroj: AISLP Výběr léku

RISPOLUX 1 mg por. tbl. flm.
RISPOLUX 2 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Krátkodobá léčba přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou demencí. Krátkodobá symptomatická léčba přetrvávající agrese při poruchách chování u dětí od 5 let a dospívajících s podprůměrnými intelektuálními funkcemi nebo mentální retardací.
Výčet balení

0042306POR TBL FLM 10X1MGRp.
0050002POR TBL FLM 20X1MGRp.84.39
0050003POR TBL FLM 30X1MGRp.
0050005POR TBL FLM 50X1MGRp.
0050007POR TBL FLM 60X1MGRp.
0050009POR TBL FLM 100X1MGRp.
0050015POR TBL FLM 100X1MGRp.
0050017POR TBL FLM 250X1MGRp.
0050021POR TBL FLM 6X1MGRp.
0050023POR TBL FLM 6X2MGRp.
0050026POR TBL FLM 10X2MGRp.
0050029POR TBL FLM 20X2MGRp.112.67
0050030POR TBL FLM 30X2MGRp.
0050035POR TBL FLM 50X2MGRp.
0050037POR TBL FLM 60X2MGRp.
0050039POR TBL FLM 100X2MGRp.
0050045POR TBL FLM 100X2MGRp.
0050047POR TBL FLM 250X2MGRp.