Zdroj: AISLP Výběr léku

MIRELLE por. tbl. flm.

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0041630POR TBL FLM 1X28Rp.
0041633POR TBL FLM 3X28Rp.

MIRELLE por. tbl. flm.

Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132675POR TBL FLM 3X28Rp.

MIRELLE por. tbl. flm.

Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Kabu Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132820POR TBL FLM 3X28Rp.

MIRELLE por. tbl. flm.

Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Roncor s.r.o., Dobříš, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Kontracepce.

0132832POR TBL FLM 3X28Rp.