Zdroj: AISLP Výběr léku

SARTEN PLUS H 20/12.5 mg por. tbl. flm.
SARTEN PLUS H 20/25 mg por. tbl. flm.

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a diuretikum.

Esenciální hypertenze u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven monoterapií olmesartan-medoxomilem.
Výčet balení

0040843POR TBL FLM 14Rp.
0040844POR TBL FLM 28Rp.
0040845POR TBL FLM 56Rp.
0040846POR TBL FLM 98Rp.
0040855POR TBL FLM 10X28Rp.
0040858POR TBL FLM 10Rp.
0040859POR TBL FLM 50Rp.
0040860POR TBL FLM 500Rp.
0040861POR TBL FLM 14Rp.
0040862POR TBL FLM 28Rp.
0040863POR TBL FLM 56Rp.
0040864POR TBL FLM 98Rp.
0040869POR TBL FLM 10X28Rp.
0040870POR TBL FLM 10Rp.
0040871POR TBL FLM 50Rp.
0040873POR TBL FLM 500Rp.
0044660POR TBL FLM 84Rp.
0044661POR TBL FLM 90Rp.
0044662POR TBL FLM 30Rp.
0044752POR TBL FLM 30Rp.
0053592POR TBL FLM 90Rp.
0053593POR TBL FLM 84Rp.

SARTEN PLUS H 40 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
SARTEN PLUS H 40 mg/25 mg por. tbl. flm.

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a diuretikum.

Esenciální hypertenze u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven monoterapií olmesartan-medoxomilem v dávce 40 mg.
Výčet balení

0147174POR TBL FLM 14Rp.
0147175POR TBL FLM 28Rp.
0147176POR TBL FLM 56Rp.
0147177POR TBL FLM 98Rp.
0147178POR TBL FLM 10X28Rp.
0147179POR TBL FLM 10X1Rp.
0147180POR TBL FLM 50X1Rp.
0147181POR TBL FLM 500X1Rp.
0147182POR TBL FLM 14Rp.
0147183POR TBL FLM 28Rp.
0147184POR TBL FLM 56Rp.
0147185POR TBL FLM 98Rp.
0147186POR TBL FLM 10X28Rp.
0147187POR TBL FLM 10X1Rp.
0147188POR TBL FLM 50X1Rp.
0147189POR TBL FLM 500X1Rp.
0172159POR TBL FLM 30Rp.
0172160POR TBL FLM 84Rp.
0172161POR TBL FLM 90Rp.
0172162POR TBL FLM 10X30Rp.
0172163POR TBL FLM 30Rp.
0172164POR TBL FLM 84Rp.
0172165POR TBL FLM 10X30Rp.
0172166POR TBL FLM 90Rp.