Zdroj: AISLP Výběr léku

FARMORUBICIN CS inj. sol.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Široké spektrum nádorových onemocnění: časný karcinom prsu; metastazující/pokročilý karcinom prsu; karcinom ovaria; karcinom žaludku a jícnu; karcinom v oblasti hlavy a krku; primární hepatocelulární karcinom; akutní leukemie; nemalobuněčný karcinom plic; malobuněčný karcinom plic; karcinom močového měchýře z přechodných buněk; sarkomy měkkých tkání a kostí; non-hodgkinský lymfom a Hodgkinův lymfom; mnohočetný myelom; karcinom pankreatu; hormonálně refrakterní karcinom prostaty; karcinom rekta.
Výčet balení

0040124INJ SOL 1X5ML/10MGRp.315.13
0040125INJ SOL 1X10ML/20MGRp.
0040126INJ SOL 1X25ML/50MGRp.1 575.66
0040127INJ SOL 100ML/200MGRp.