Zdroj: AISLP Výběr léku

TIMOPTOL 0.25% MSD oph. gtt. sol.
TIMOPTOL 0.5% MSD oph. gtt. sol.

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Oční hypertenze, chronický glaukom s otevřeným úhlem, afakický glaukom, některé případy sekundárního glaukomu.
Výčet balení

0059697OPH GTT SOL 1X5ML OCURp.39.71
0059698OPH GTT SOL 1X5ML OCURp.19.86