Zdroj: AISLP Výběr léku

FEBIRA 200 por. cps. dur.

Zentiva a.s., Bratislava, SR.

Hypolipidemikum.

Léčba závažné hypertriglyceridemie s nebo bez nízké hladiny HDL cholesterolu. Smíšená hyperlipidemie, kdy je léčba statiny kontraindikována nebo není tolerována. Doplněk k léčbě statinem u smíšené hyperlipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž triglyceridy ani HDL cholesterol nejsou dostatečně kontrolovány.
Výčet balení

0032652POR CPS DUR 30X200MGRp.138.60
0032653POR CPS DUR 60X200MGRp.277.67
0032654POR CPS DUR 90X200MGRp.400.34